Spor

Spor/spohr/spuhr (ty. Spur)

 

1. Utskjært fordypning i hardstampet fôringsmaterialet. 2. Åpning i ovnsfronten hvor smelte kunne flyte direkte ut i en forherd.

 

Sporet kunne være betegnelsen på:

- forsenkningen/smeltegruben som ble trauet ut i innredningsmaterialet i en garherd eller en flammeovn;

- rommet nederst i en sjaktovn hvor smelten samlet seg (herden/sumpen).

Ved uttrauingen ble det brukt en tilskjært hasselkvist, kalt sportre, eller en bredbladet, buet kniv med et lett hulformet blad.

Tillaging av s. var en vesentlig og viktig del av innredningsarbeidet, se innredning.