Spreisling

Spreisling (ty. Spreizen (1.))

 

1. Arbeidet med å slå fast spreisler; 2. platting bygget av spreisler.

 

Ad 2. S. var gjerne arbeidsplattformer hvor arbeideren kunne sitte eller stå under arbeidet. S. kunne også være betegnelsen på opptømrede plattinger som ble lagt på steinhauger som underlag for fyrsettingsbål når taket var for høyt til at fyren kunne settes på gulvet (stolldrift).[1]

 

Fotnoter

1. Berg B. I. 1998 (25):228.