Spuns

1. Tapp til å lukke et spunshull med, f.eks. en tønnetapp; 2. kortform for spunshull.

 

Ad 1. Se tappstokk.