Stakeisen

Stakeisen (ty. Stecheisen)

 

Se stikkjern 2.