Stalse

Stalse/staltse/staltze (ty. Stelze)

 

Vertikal stolpe/støttestang av forskjellig slag, enten av tre eller jern.

 

’Stalse’ ble brukt som betegnelse bl.a. på

1. stenderne (tre- eller jern-) som hevarmen på håndpumpen var opplagret i; 2. stenderne som akselen på håndvinna (håndhaspelen) var opplagret i; 3. lange bolter med et øye i den øverste enden for opplagring av mindre valser (aksler); 4. (tre)støtter for opplagring av betjeningsarmen (bankesvingen) i bankefeltet; 5. loddrett støttestolpe for spissbommene i reisverket for gjøpelhuset.