Stampehus

Stampehus/stampehuus

 

Bygning hvor leire og trekull ble knust til pulver manuelt eller i et støvpukkverk.

 

S. ble nok anlagt ut fra behovet for å skjerme virksomheten mot nedbør, samtidig som beliggenhet utenfor hytta var nødvendig av hensyn til støvplagen og faren for forurensning av smelteproduktene.