Statsarkivet i Trondheim

Arkiv med tilknytning til bergverk i Statsarkivet i Trondheim

PA= privatarkiv

PL= personalia (lite privatarkiv etter en person, ofte bare noen legg eller en boks)

LO= Lokalia  (litet privatarkiv med tilknytning til en gård/sted, ofte bare noen legg eller en boks)

 

Hitra gruvedrift  1868-69  PL 307

Innset kobberverk  1717-1804  PA 167

Killingdal gruber  1891-1891  PA 317

Killingdal grubeselskap a/s 1895-1989  PA 261

Killingdal grubeseskap 1895-1952  PA 107

Killingdal grubeselskap 1895-1969 PL 337

Kjøli gruber  1880-1948  PA 261

Kongens gruve  1964-1988  PA 261

Kvikne kobberverk 1739-1764  PA 236

Kvikne kobberverk  1717-1804  PA 167

Løkken verk 1695-1874 PA 168

Løkken verk 1703-1763  PA 236

Løkken verk 1804-1812 PA 240

Løkken verk 1742-1746  PA 158

Meråker brug a/s  1713-1937  PA 158

Meråker brug og carbidfabrikk 1898-1908  PA 158

Meråker brug 18887-1891  PA 170

Meråker smelteverk a/s 1904-2006  PA 595

Mostadmarken jernverk 1686  PL 399

Mostadmarken jernverk 1762  PA 236

Mostadmarken jernverk 1665-1672  PA 211

Mostadmarken jernverk 1686  PA 016

Nordenfjeldske grubeselskap  1866-1882  PA 571

Nordiske grubekompagni  a/s   1905-1912 PA 282

Norges vestkysts grubekompani 1886-1900 PA 144

Orkla Grube-Aktiebolag  1940-1965  PA 267

Ranens bly- og sølvverk 1860-1906  PA 155

Røros kobberverk 1804-1825  PA 240

Røros kobberverk 1653-1784 Lo 038

Røros kobberverk 1927-1980  PA 186

Røros kobberverk 1734-1764  PA 236

Røros kobberverk 1644-1932 PA 211

Røros kobberverk  1807  PA 10

Røros kobberverk  1792-1798  PA 16

Røros kobberverk  1822-1835  PA 18

Røros Kongens gruve  1796-1850  PA 14

Selbo kobberverk 1717-1761  PA 236

Selbo kobberverk  1793-1830  PA 73

Selbo kobberverk 1804-1826  PA 240

Selbo kobberverk 1713-1937  PA 158

Selbo kobberverk 1822-1835  PA 18

Selbo kobberverk 1792-1797  PA 16

Skogn kobberverk 1752-1755  PA 236

St Olavs jernverk 1856-1870  PA 55

Strinda kalkverk a/s 1940-1996  PA 505

Sulitjelma gruber a/s  1900-1952 PL 436

Ytterøy Mining Company  1865-1877 PA 170

Ytterøy Mining Company   1865-1867  PA 169

Ytterøy verk  1844-1867  PA 169

Ytterøy verk  1868-1869  PL 307

Ytterøy verk  1865-1877  PA 170

Øgsfjorden Malmfelter a/s  PE 124

Bergmesteren i Nordland  1861-1968

Nordenfjeldske bergamt/Bergmesteren i det Nordenfjeldske distrikt/ Bergvesendet, Trondheimske bergdistrikt    1752-1976

Bergvesenet Trondhjemske distrikt: A/S Saude Zinkgruver  ca 1918-1924

Bergvesenet Trondhjemske distrikt: Rødfjellet Kisgruver  1915-1940

Bergvesenet: Norsk koksverk a/s 1964-1990 (personalmapper)

Bergvesenet:  Skorovas gruber 1948-1984

Norges geologiske undersøkelse 1858-1975

Statens råstofflaboratorium 1908-1975

Goldscmidt Victor Moritz, professor i Statens råstofflaboratorium (privatarkiv) 1876-1981

Geofysisk malmleting 1930-1984

Chr. A. Munster, privatarkiv i NGUs arkiv, 1885-1924

Norges tekniske høgskole, Bergavdelingen med underliggende institutter 1907-1987

Professor J.H.L. Vogts arkiv vedr. Christiania Universitets Metallurgiske Laboratorium – (i NTH Bergavdelingens arkiv) 1842-1914

Professor Thorolf Vogts arkiv – (i NTH Bergavdelingens arkiv)  1875-1982

Bergverkenes formannsskole 1939-57   PA 651

Røros bergrett 1691-1813