Stikke opp

Stikke opp/stikke ut/avstikke/utstikke/udstikke/stikke ud/gjøre utslag (ty. stechen, abstechen)

  

Åpne hullet i ovnssiden/forherden med stikkjernet for å tappe ut det smeltede metallet.