Stikkhull

Stikkhull/stikkåpning/utstikningshull/utslagshull/utslagsåpning/stikk/tapphull (ty. Stich)

 

Åpning i siden på ovnen, evt. forherden, for tapping av metallsmelte.

 

S. lå ved enden av en stikkanal som førte inn til bunnen herden av herden hvor smelte hadde samlet seg opp. Mens smelting pågikk var s. tettet med leireplugg. Når ovnen skulle tømmes, ble pluggen slått inn med et stikkjern og smelten løp ut i stikkherden. Hullet ble tettet igjen med en leireklump på en lang stang så snart det begynte å komme slagg.

Trolig var det s. i flere høyder slik at det kunne stikkes lenger nede etter hvert som herden ble dypere grunnet uttæring, eller høyere oppe hvis det hadde samlet seg slaggklumper på bunnen. Alternativet var rommelige utslaghull som hadde vist seg uheldig fordi det her kunne sette seg fast store seigslaggklumper som ikke lot seg fjerne, med den følge at smeltingen måtte avsluttes.

En svensk kilde oppgir at s. ved en del kobberovner er sylindrisk[1]. For øvrig foreligger ingen opplysninger om diameter eller form.

Fotnoter

1. Rinmans Bergwerks Lexicon 1789.