Stokkarm

Stokkarm/stokarm[1]

 

Hjelpearm mellom hovedarmene på et vannhjul.

 

S. stod, liksom hovedarmene, vinkelrett på hverandre og var således like mange som hovedarmene. Ytterst kunne de være boltet fast til lasker på hjulkransen eller til et tverrgående stag mellom hovedarmene, innerst var de festet til hjulstokken.

 

Fotnoter

1. Opplysningene i denne artikkelen fra Brünnich 1804:32.