Stokkverk

Stokkverk/stokverk (ty. Stockwerk)

 

En stor og uregelmessig malmforekomst hvor malmen ligger fint innsprengt i bergarten i form av tynne årer, små linser eller på annen måte.