Stolletasje

Det nivå en stoll kommer inn på i en gruve.