Stollfordring

Transport av løs bergmasse og stein i stoll.