Stollgulv

Stollgulv/stullgulv/stoll-løb/stollløb/dragverk (ty. Tragwerk)

 

Bordgulv som hvilte på tverrstokker på stollsålen.

 

S. tjente som løpebane ved utkjøring av bergmasse i trillebår eller annet transportmiddel. Virket også som dekke over vannet som rant gjennom stollen. Ble s. godt tettet, kunne rommet under også fungere som ventilasjonskanal for å bringe frisk luft inn i gruven.[1]

 

Fotnoter

1. Slik utnyttelse av s. var kjent fra Tyskland hvor lærebøkene ved bergakademiene i Freiberg og Schemnitz nevner s. som et middel til å fremme ventilasjonen. For å tette gulvet kunne sprekker og mellomrom tilklines og tettes med leire, eller med mose som ble presset sammen med bruk av steiner (Berg 1998 (25):328. Teknikken synes å ha vært lite praktisert i Norge.