Stollkne

Stollkne/kne

 

Avsats/trinn i en for øvrig (tilnærmet) horisontal stolldrift.

 

S. ble anlagt for å skape et vannfall som kunne benyttes til drift av et vannhjul i stollen.[1]

Fotnoter

1. Ved Kongsberg Sølvverk ble det planlagt syv stollknær for drift av vannhjul i den store Christian 7. stoll. Planen ble aldri realisert fordi Sølvverket ble (foreløpig) nedlagt i 1805. Da stollen ble gjenopptatt i 1843, ble den drevet videre nordover fra Kongens gruve på et nivå 15 m høyere enn der den kom inn i gruven, altså med et ’stollkne’. (Berg 1998 (25):298, 440).