Stollner

Stollner (ty. Stöllner)

 

Entreprenør som driver en stoll.

 

S. kunne være en av interessentene i bergverket, eller en utenforstående privatperson. Inntektssiden var bl.a. produksjonsavgifter som s. hadde rett til å kreve fra de gruveeiere som hadde nytte av stollen, særlig som dreneringskanal og til forbedring av ventilasjonen i gruven.

Så vidt vites har det ikke vært drevet stoller som frittstående foretak i Norge.