Stollsikt

Enkel sikteanordning for å sikre rett linjeføring i en stoll.

 

S. besto av to stokker, som i noen avstand fra hverandre, men i lik høyde, ble satt i innborede huller i den ene stollveggen. På avmerkede steder på disse stokker la man siktestokken hvis retning var bestemt på forhånd ved kompassmåling. Var stollinjen rett, skulle stokkens ende peke midt i stollens endevegg (stollskrammen).[1]

 

 

Fotnoter

1. Brünnich 1816:62. I Brünnichs arbeid står dette oppslaget oppført som ’sigtstollen’ som vanskelig gir noen mening. Trolig foreligger her en feilskriving. Begrepet ’stollsikt’ er derfor denne forfatters eget.