Stolpe

1. Stående, kort bjelke i reisverket til et overløp, se oppslaget; 2. d.s.s. sideklemme i en klemmerenne, se oppslaget.