Stoss

Stoss/stuss  (ty. Stoss)

 

1. Sidebegrensningsflate i et bergrom; 2. arbeidsfronten i en brytningsdrift; 3. (ved)stabel (f.eks. av setteved).