Stubb

 

Stubb (dial. Røros)

 

1. Fint gods, småknust malm og slig, som man la som dekklag på toppen og på siden av røstehaugene for å holde på varmen og beskytte mot nedbør. Se kaldrøsting.[1]

2. Fôringsmateriale i smelteovner og herder, se stybbe.

 

Fotnoter

1. Holmsen 1945:6.