Stubbsette

Stubbsette (dial. Røros)

 

Dekke kaldrøsten med "stubb", småknust malm og slig, som man la som dekklag på toppen og på siden av røstehaugene for å holde på varmen og beskytte mot nedbør. [1]

 

Fotnoter

1. Holmsen 1945:6.