Sulu

Sulu (sv.)

 

Sulfidisk smelteprodukt fra opparbeidelsen av kobber ved den tradisjonelle femtrinnsprosessen.

 

'Sulu' ble brukt om to forskjellige slags produkter: 1. Malm som på grunn av stedvis for høy temperatur i røsten smeltet og klumpet seg sammen mer eller mindre urøstet. Se kaldrøsting og venderøsting. 2. Kaker av skjærstein som ble 'revet' skivevis ut av stikkherden for å gå til venderøsting.

 

Varia:

- Ved venderøstingen kunne det danne seg en sammenhengende sulumasse på hele bunnen av røstebåsen eller høyere opp langs veggene og gjennom røsten slik at det dannet seg et slags hvelv man kunne krype inn i når røsteveden var brent opp.[1]  

 

 

Fotnoter

1. Rinmans Bergwerks Lexicon 1789.