Suppert

Suppert/zuber/zöber (ty. Zuber/Zober)

 

Tønne/vannbøtte for oppheising av vann med haspel.

 

S. var, omvendt av steintønnene (se kybel), videst i bunnen og smalest på toppen for å hindre at vannet skvalpet over.

 

En beskrivelse av en åttekantet s. gir følgende opplysninger[1]: S. har ører for festing av heisekrokene.

Målene er:      

Høyde 39 cm

oppe                26 cm lang og 18 cm bred, med sider 8, 18 og 8 cm brede

ved bunnen     47 cm lang og 36 cm bred, med sider 16, 20 og 16 cm brede.

Volum ikke oppgitt.[2]

Fotnoter

1. Brünnich 1804:12. Målene er omregnet til cm etter 1 tomme=2,6 cm.
2. Beregnet ut fra andre, men større, 8-kantede tønner med oppgitt rommål kan en anslå den målsatte s. til å romme rundt 75 liter.