Sveivtapp

Sveivtapp/svævtap

 

Del av horisontal koblinganordning for kraftoverføring mellom en kunsthjulaksel og en separat aksel brukt som heisetrommel.

 

S. hadde, som navnet sier, form som en sveiv. Den var slått inn i enden på den separate akselen og koblet til vannhjulsakselen med en anordning som gjorde det mulig å oppheve koblingen mellom de to akslene slik at vannhjulsakselen kunne løpe fritt.

Denne koblingsanordningen muliggjorde kombinasjonsdrift idet et enkelt kunsthjul (for pumping) nå også kunne brukes som heisemaskin i situasjoner hvor vannhjulet sto så nær gruven at kraftoverføring var mulig uten bruk av stangfelt.[1] 

 

 

Fotnoter

1. Anordningen omtales i Brünnich 1804:35.