Sylte

Sylte/soldmalm/sauber/saur/subbus/zubuss (sv. sylta)                                                                                                                                                     

Småmalm/malmgrus/finknust bergmasse/subb som faller ved bergbrytning, eller som ligger rundt på malmlager, røsteplasser eller i oppredningen.

 

Dette smågodset, ofte tråkket ned og blandet med leire og jord, ble i varierende grad utnyttet ved de forskjellige verkene. Ved enkelte verk ble dette godset bare kastet som uholdig, ved andre gikk deler av det til smelting etter nærmere vurdering, eller det kunne bli brukt som dekklag på kaldrøster (se kaldrøsting) bl.a. for å holde på varmen i røsten.

 

Varia:

- Fra 1912-ca 1930 gikk s. til sintring og påfølgende smelting sammen med flyvestøv i et eget anlegg i "Sintringa" på malmplassen foran smeltehytta (Røros).[1]

 

- Ved Birtavarre kobberverk gikk s. fra vaskeriet til egen elektrisk smelting.[2]

Fotnoter

1. Johnsen 2007:33.
2. Nyvold 1964 (1998): 11.