Takstrossebryting

Takstrossebryting/takstrossebrytning/takbryting/takbrytning/takstrossing/takstrossedrift/førstenbau/förstenbau/firstenbau/furstenbau/fürstenbau/firstarbeid

 

Trappetrinnformet avbygging av et steiltfallende malmparti hvor trinnene gikk oppover.

 

Strossebryting var et systematisk brytningsopplegg hvor malmpartiet ble angrepet etter at man hadde avgrenset hele, eller en del av det, med orter og synker slik at partiet som skulle brytes fremsto som en firkant, gjerne kalt en ’blokk’.

Ved t. ble brytingen påbegynt i et av blokkens nedre hjørner. Fra hjørnet arbeidet man seg så innover et passende stykke, kanskje i fire meters lengde og to meters bredde, før man påbegynte en ny strosse over den første med samme bredde og med innsnitt for nytt taknivå i den vertikale avstand som var bestemt for trinnhøyden. Slik fortsatte man til det var anlagt strosser oppover i hele blokkens høyde. Deretter kunne blokken avbygges.

 

T. kan betraktes som en videreutvikling av den opprinnelige fotstrossebrytingen hvor brytingen begynte øverst og trinnene gikk nedover.

Av særlige fordeler fremfor fotstrossebrytingen kan nevnes det generelt var lettere å la løsbrutt stein falle ned (fra taket) enn å løfte den opp (fra sålen)[1]; videre nevnes at vannet er en større plage ved fotstrossebrytingen enn ved t. da ”vatnet ej [ligger] på arbetet”, og ved boringen bores borhullene helst på skrå oppover ved fotstrossebrytingen, mens de ved t. kan bores nedover, hvilket er lettere.[2]

T. kunne være mindre fordelaktig når det ble arbeidet i løst eller usikkert fjell da brytningsopplegget medførte at det stadig ble avdekket nye takflater over de underliggende nivåer. En risikovurdering av fjellets beskaffenhet kunne derfor føre til at man foretrakk fotstrossebryting.

Det var en alminnelig oppfatning at t., alle forhold tatt i betraktning, var den gunstigste metoden.

            Brytningsopplegg forøvrig, trinnhøyder, transport av malm og mennesker, håndtering av gråberg og rassikring er satt i sammenheng med fotstrossebrytingen under oppslaget utstrossing. Her redegjøres også for strossebrytingens fordeler og ulemper generelt, samt mer om metodens historie.

 

 

Fotnoter

1. Det ble ansett som et generelt gruvdriftsprinsipp at arbeide som avanserer nedenfra og oppover

er gunstigere enn det som går ovenfra og nedover. Moderne magasinbryting drives etter dette prinsippet.

2. Lindroth 1955, del 2:482.