Taksynk

Taksynk/oppsynk/opsynk/stigort (ty. Steigort) 

 

Drift som fører oppover fra en eksisterende gruvegang.

 

T. kunne ha fra liten til sterk stigning. I noen tilfeller var det nødvendig å legge en stige (fart) i t. for å komme opp.

En svensk kilde opplyser at arbeidet med t. kunne ha til hensikt å komme opp til overliggende drifter eller for å undersøke spredte, mindre malmforekomster. Det tilføyes at ”Detta arbete är dock ganska besvärligt och brukas sällan.”[1]

 

Fotnoter

1. Rinmans bergverksleksikon 1789.