Tappluke

1. Uttappingsåpning fra et vannmagasin/dam; 2. luke i bunnen av en magasinstrosse for direkte avtapping av bergmasse ned i transportvogner.