Teksttest

Oppstart og risiko
            Kjernevirksomheten
                        Den gjenstridige virkeligheten
                                   Drift og natur
                                               Vannet - velsignelse og forbannelse
                                               Transportføre
                                   Bøndene
                                               Trekullene – bergverkenes akilleshæl
                                   Malmen
                                   Skogen
                        Den daglige verksdrift                                                        

                        Transport

                        Kvalitetskontroll

                        Industriell drift

                                   Verksdrift

                                   Kommunikasjoner og transport

                                   Sluttkommentar