Tomannsfeisel

Slegge brukt til å slå på bor med når to arbeidet sammen; se borfeisel.