Trekklur

Vertikal ventilasjonskanal med kontakt mot dagen.

 

T. skulle gi naturlig trekk i gruven og var ofte forsynt med små tretårn i dagen for å sikre fri luftvei.[1]

 

 

Fotnoter

1. Myran 2000:248.