Trekullforbruk: Forbruk ved fersking pr tonn stangjern

Basert på et tre kildefestede opplysninger kan en ansette forbruket til:

 

26,6 m3 trekull til fersking, pr tonn stangjern.

 

Høy: 29,7 m3

Lav :23,8   ”

 

For totalforbruket av trekull ved jernproduksjonen, se siden Trekullforbruk: Totalt forbruk pr tonn stangjern