Trekullproduksjon: Forbruk ved til trekull

Basert på en rekke kilder, bl.a. gjengitt i Berg 1982 (38):31 kan en ansette forbruket av ved, løst mål (l.m.), til produksjon av 1 m3 trekull til ≈ 1,6 m3, eller forholdet ved (l.m.):kull = 1,6:1.

Basert på forutsetninger om at 1 lest er ≈2 m3 trekull og forholdet løs:fast = 3:2 kan en utlede følgende:

            ->1 lest trekull = 3,2 m3 ved l.m.

            ->1   ”      ”       = 2,1 m3 ved f.m.

           

Se også Enhetsmål, søk Lest, for nærmere opplysninger om avvik og kilder.