Trommelfordring

Trommelfordring (ty. Trommelförderung)

 

Maskin-transportering av løsbrutt bergmasse opp av gruven med bruk av trommel (kurv).