Trykker

 

1. Flotasjonsreagens som 'dreper' en eller flere typer mineralpartikler, dvs. forhindrer at de trenger inn i luftboblene som blåses inn i badet og flyter opp.[1] Se selektiv flotasjon.

2. Kraftig, fjærende (bjerke)stokk som ble presset opp i siste del av stangjernshammerens løft og som så forsterket hammerslaget mot ambolten. Lokalt også kalt tråkker/tråkkær. Se også reitel. 

 

Fotnoter

1. Kalk var her den mest brukte reagens. Om den tilsettes i tilstrekkelige mengder og gis nok tid, dreper den alle sulfider, i moderate mengder ikke kobberkis. I denne reagensgruppen ble det også brukt mye soda. Den har mye av den samme virkningen som kalk, men virker ikke på blyglans. Soda fant derfor spesielt anvendelse ved sink/bly separasjonen. Det ble også tilsatt en rekke andre reagenser i denne gruppen med hver sin spesifikke virkning. (Lund 1928:67,68).