Trykkvannsmaskin

Samnavn for kraftgeneratorer som utnytter vannets fallhøyde til å drive en maskin.

 

T. i gruvedriften var vannsøylemaskiner og turbiner

Begge maskintypene representerte et teknologisk mellomstadium mellom vannhjulene og elektromotorene som ble standardløsningen for lensing og heising ved bergverkene etter 1900.