Tverrslag

Tverrslag/tverslag/tværslag/qværslag/querort (ty. Querschlag)

 

1. Bergrom som drives på tvers av en malmåres lengderetning (se strøk); 2. kommunikasjonsort.

 

Ad 1. Driving av t. var en del av det systematiske oppfaringsarbeidet og arbeidet med å kartlegge malmens forløp med eventuelle parallelle sideganger eller smalere drummer (sideårer) for således å legge grunnlaget for uttak av malmen i feltet. Ofte vil et t. utgrenes fra en feltort (som drives i malmkroppens lengderetning).

Ad 2. T. kunne drives for å få kontakt med nabodrifter for å sentralisere utpumping av vann og oppheising av malm til ett sjaktsystem, for å bedre ventilasjonen i gruven eller for å være ’vannkanal’ for drift av vannhjul (vanntverrslag).

 

Varia:

- I 1720-årene var det på Kongsberg store planer om å opprette et underjordisk vannsystem til drift av en serie vannhjul. Vann fra dagen skulle ledes ned i gruvene og føres via egne tverrslag fra vannhjul til vannhjul, likesom over bakken tidligere. Vannet skulle ledes ned i Samuel gruve sørfra og i Charlotta Amalia gruve nordfra. Den søndre gren var størst med 14 planlagte hjul, mens den nordre gren skulle ha 9, til sammen 23 vannhjul. Den omfattende planen krevde nye, lange t. i tillegg til selve stollen som skulle lede driftsvannet ut i dagen. Planen ble imidlertid aldri gjennomført, men flere av de avbrutte vanntverrslag finnes igjen som minnesmerker over et storstilt prosjekt.[1]

 

 

 

 

Fotnoter

1. Berg 1998 (25):184,185.