Tyhundknekt

 

Tyhundknekt/fordringsknekt/hundeløper/bikkjekjører (ty. Hundeläufer/Förderknecht)

 

Arbeider som var beskjeftiget med å skyve hunder gjennom gruvegangen.

 

Da bruk av hunder synes å ha vært av begrenset omfang i norske gruver, er arbeidet til t. lite kjent, og vi må derfor støtte oss på tyske kilder for opplysninger. Her berettes at dette var et typisk lavstatusyrke, og at arbeidere kunne ilegges hundekjøring som straff ved forseelser. Arbeiderne var gjerne yngre menn/gutter.

For å bevege hunden la t. begge hendene på kassens bakkant og skjøv den fremover. Var vognen av typen ungarsk hund med to store bakhjul plassert midt under kassen, og to halvparten så store foran, vippet han hunden litt opp slik at han trillet den på de store bakhjulene. Kjøring i likevektsposisjonen gjorde arbeidet lettere, friksjonen mot underlaget ble mindre ved kjøring på to hjul, og hunden ble enklere å svinge. Forhjulene trådte bare i funksjon ved tømming.

Utkjørte lengder lå vanligvis på mellom 80-100 meter. Ved tynge laster kunne to (yngre) arbeidere gå sammen om arbeidet, enten ved at begge skjøv, eller ved at en skjøv og en trakk med en sele over skuldrene. I et sjikt kunne en arbeider således forflytte en nyttelast på oppunder 2 tonn over en samlet strekning på ca 1 kilometer. Det opplyses også at arbeidet ble utført på akkord.[1]

 


[1] Kilder: Wikipedia (tysk) og Krünitz. Økonomisk encyklopedi (1773 – 1858) http://www.kruenitz1.uni-trier.de