Tyhundrull

Usikker betydning, men var etter alt å dømme en slags valser som i noen tilfeller ble montert under kassen på en tyhund i stedet for hjul.[1]

Fotnoter

1. I sitt Bergwerkslexicon oppgir Rinman 2 ruller under kassen som da blir ”som en rullbjörn”.