Tyskmalm

Tyskmalm (dial. Røros)

 

Vanskelig malm (for kobbersmeltingen); også lite drivverdig malm med høyt innhold av svovelkis.