Utbytte: Stangjern av malm

Basert på et gjennomsnitt av to kildefestede opplysninger kan en ansette utbyttet (vekt) slik:

 

4,4 tonn malm gir 1 tonn stangjern (22 % utbytte)

 

Høy: 5 tonn malm

Lav: 3,75 ”     ”