Utfare

Utfare/fare ut (ty. ausfahren)

 

Forlate gruven (etter arbeidstid).