Utlaking

Utlaking/utlekking

 

Mineralfelling.

 

U. kan være tilsiktet, da som utvinningsmetode for å hente ut mineraler eller metaller fra malm med svært lave konsentrasjoner ved hjelp av spesielle bakterier. Spesielt er dette brukt for  kopper, uran og gull. Operasjonen er svært tidkrevende, men den er billig og det kreves lite energi.[1]

Utilsiktet u. vil som ofte være et miljøproblem. I forbindelse med spørsmålet om ny gruvedrift med sjødeponi gjennomføres derfor undersøkelser bl.a. for å teste u. av kobber i avgang deponert i sjøvann. Testene kalles utlekkingstester eller laktester.[2]

 

Fotnoter