Utstrosse

 

Utstrosse (ty. verstrossen/abstrossen)

 

Drive ut et malmparti med strosser, se utstrossing.