Utvise

Utvise (ty. ausweisen) 

Anvise et område til et eget formål.

 

Eksempelsetning: Bergamtet utviste cirkumferensen.