Utvising

Utvising/utvisning (ty. Ausweisung)

 

Anvisning av område til et eget formål.

 

Eksempelsetning: ”Utvisningene av cirkumferenser var vanskelig å administrere for bergamtet.”