Vangjern

 Vangjern/wangjern

 

Mindre jernbeslag satt inn i siden i åpninger, ”kjefter”, på enden av stenger o.l. for å fungere som forsterkning av koblingspunkter mellom bevegelige deler i en maskin eller mekanisme.

 

V. var mye brukt i forbindelse med ’lettere’ koblinger og overganger i stangfeltene. Her kan som eksempel nevnes koblingspunktet mellom hammerskaftet og bankefeltet som ble brukt til signalering i gruven.

Ved mer utsatte koblinger ble det brukt vangjernsringer som gikk rundt hele kjeften innvendig.