Varte

 

Varte (ty. warten) (dial. Kongsberg?)

 

1. Passe på. 2. Stå og vente på en ting.