Varter

Varter/warter (ty.Wärter)

 

Vaktmann/vaktmester ved gruvene.

 

V. primære oppgave var med oppsyn, men kildene opplyser også om forskjellige tilleggsoppgaver som vedlikehold, rydding og vasking. Ved større verk var det flere v., hver med sine spesielle oppgaver. Alt etter funksjon fikk de forskjellige tilleggsbetegnelser.

            - Fyrvarter hadde ansvar for ildsteder og fyring;

            - helgevarter hadde oppsyn i helgene;

            - kunstvarter førte oppsyn med gruvens pumpeanlegg;

            - stollvarter holdt stollen ren og i orden;

           - ’varter’ var ved Kongsberg Sølvverk en generell betegnelse på ’vaktmesteren’ i sakkerhusene (arbeiderbrakkene) hvor han bl.a. hadde i oppgave å vaske, fyre og holde orden.1]

 

V. var ofte en eldre eller tilskadekommet arbeider.

Fotnoter

1. Helleberg 2000:262.