Vaskemalm

Vaskemalm/vaskeerts/vaskeertz/pukkmalm/pukmalm

 

Fattig malm som før smelting måtte anrikes ved nedknusing i pukkverk og vasking hvor den finfordelte malmen ble skilt fra gråberget ved tyngdekraftseparasjon i rennende vann.